Πυραμίδα (GRF09) Fisher Price - ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ